Beheerders

Hanneke en Wim Loos zijn de beheerders van de Schans en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken zoals:

Verhuur en planning van de beschikbare ruimtes,
Zordragen voor eventuele audio-visuele hulpmiddelen,
Zorgdragen voor juiste inrichting van de verhuurde ruimtes,
Toezien op gebruik ruimtes volgens gemaakte afspraken,
Sleutelbeheer.

Het mailadres om ruimtes te huren en voor informatie over de beschikbaarheid van ruimtes en/of de verdere mogelijkheden in de Schans is: planning@deschansmilheeze.nl