Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de Schans en draagt zorg voor alle financiƫle aspecten. Ook is het bestuur het aanspreekpunt voor de brede school, de gemeente en andere partijen

Het bestuur bestaat uit:
Jos Willems (voorzitter)
Imke Bazelmans (secretaris)
Hans Bukkems (penningmeester)
Anita Smits
Anton-Pieter Verheggen

Contact-informatie:

Algemeen emailadres: bestuur@deschansmilheeze.nl

Voor correspondentie over van de Schans ontvangen facturen: facturatie@deschansmilheeze.nl

Facturen aan de Schans graag richten aan:
administratie@deschansmilheeze.nl